PORTRE
Tüm resim türleri içinde yapılması en zor olan türün Portre yapmak olduğu söylenebilir. Kara kalem, Kuru Pastel veya diğer tekniklerde yapılan portreler yalnızca benzemekle kalmamalı, ışığın kullanılışından, tonlama kalitesinden kaynaklanan estetik niteliklere sahip kendi ölçüsünde bir sanat eseri olmalıdır. Bu açıdan portresi yapılan modelin çok iyi incelenmesi, onun kişilik ve karakter niteliklerininde yansıtılması gerekir. Sanatçı için önemli bir unsur ifadeyi yakalamak olmalıdır.

KALİGRAFİ
"Kaligrafi veya Hat sanatı" anıldığı zaman akla kesik uçlu kalem ile güzel yazı yazma sanatı gelmektedir. Hat sanatı Osmanlı kültüründen gelen ve eski harflerle yazılan, Tezhib motifli çerçeveler veya Ebru desenli kağıtlar üzerine el ile yazılmış tarih ve kültür kokan güzel yazılardır. Günümüzde ise Latin harfleriyle de yazılmaktadır. Kaligrafi ile olan benzerliği ise buradan kaynaklanmaktadır. Farklı bir kültürden olmalarına rağmen estetik açısından birçok benzerlikler ortaya çıkmaktadır.